Medal Srebrny wybity przez Birona

MEDAL SREBRNY WYBITY PRZEZ ERNSTA JOHANA BIRONA W 1736 ROKU

1 września 1734 roku nowym właścicielem majątku, obejmującego miasto i zamek Syców, duży i mały folwark zamkowy, miasteczko Bralin oraz 10 wsi został Ernst Johan von Biron (Ernest Jan Biron, książę Kurlandii- kraina historyczna w zachodniej części Łotwy na półwyspie nad Bałtykiem).Teren ówczesnego Sycowa i okolic zamieszkiwały dwie grupy wyznaniowe: katolicy, którzy mieli swój kościół oraz ewangelicy, którzy musieli uczęszczać na nabożeństwa do okolicznych miejscowości. Z upoważnienia Ernesta Jana Birona, po uzyskaniu zgody  cesarza Karola VI wydanej 5 IX 1735 r. powstała nowa kaplica, w której można było odprawiać nabożeństwa ewangelickie. Kaplicę umieszczono w lewym skrzydle zamku a uroczyste poświęcenie wraz z nadaniem jej wezwania św. Jana odbyło się w 1736 roku. Pierwszym pastorem, zarazem autorem wygłoszonego podczas uroczystości poświecenia kaplicy kazania, był sycowianin z pochodzenia Johann Gottfried Wobnitz. Nabożeństwa niedzielne i świąteczne odprawiano w dwóch językach, pierwsze po polsku, a następne po niemiecku.
Z okazji budowy kaplicy Ernest  Jan Biron wybił srebrny medal, którego autorem był von Kittel medalier śląski (urodzony w Namysłowie w 1656 r, zmarł we Wrocławiu w 1740 r.).

Medal przedstawia:
 

AWERS: Alegoria łaski Boskiej, spływającej na Wolne Państwo Sycowskie.REWERS: Postać z rozłożoną Ewangelią, obok ołtarz z literą B (od Bironów) powyżej litera w (od Wartenberga)
 

Dodatkowe wiadomości na temat życia religijnego znajdziesz:
T. Kulak, W. Mrozowicz, Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław-Syców 2000.
 
Janusz Modrzyński, Sycowski medal Ernesta Jana Birona z 1736 roku, w: Biuletyn Numizmatyczny 2010:2.
 
T. Kołkowski, Tysiąc lat monety polskiej.
 
Strony internetowe:
www.wikipedia.org/wiki/Gmina_Syców
www.wikipedia.org/wiki/Syców
www.sycow.pl
www.gross-wartenberg-sycow.pl