Drołtowice

 

             GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ DROŁTOWICE

             Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

DROŁTOWICE

Zespół kościelny:

 

 

 

 

a.

Drołtowice

Kościół par. św. Mateusza

 

1885

 

Biała

b.

Drołtowice

D. plebania

 

p. XX

 

 

c.

Drołtowice

D. cmentarz kat.

 

ok. XIV

 

Karta

2.

DROŁTOWICE

Cmentarz poewang.

przy d. kościele ewang. (ob. remiza)

2 poł. XIX

 

Karta

3.

DROŁTOWICE

Cmentarz wiejski

na wsch. od wsi

2 poł. XIX

 

Karta

4.

DROŁTOWICE

Zespół dworsko-folwarczny:

 

 

 

Biała

a.

Drołtowice

Oficyna, ob. „pałac”

 

1910

643 z dn. 19.02.92

Biała

b.

Drołtowice

Spichlerz

 

2 poł. XVIII

643 z dn. 19.02.92

Biała

c.

Drołtowice

Spichlerz II  i magazyn pasz

 

1905-1906

643 z dn. 19.02.92

Biała

d.

Drołtowice

Obora – jałownik

 

1905

643 z dn. 19.02.92

Biała

e.

Drołtowice

Dom mieszk. wielorodzinny

 

1896

 

Biała

f.

Drołtowice

Dom mieszk.

Nr 24

1898

 

Biała

g.

Drołtowice

Dom mieszk. „Przy stawie”

 

1807

 

Biała

h.

Drołtowice

Dom (do rozbiórki)

 

1900

 

Biała

i.

Drołtowice

Obora

 

1904

 

Biała

j.

Drołtowice

Bud. gosp. „nad stawem”, d. stajnia

 

1900

 

Biała

k.

Drołtowice

Bud. gosp. pracowników

 

1907

 

Biała

l.

Drołtowice

Stodoła, ob. cielętnik

 

1897

 

Biała

l.

Drołtowice

Garaże

 

p. XX

 

Biała

m.

Drołtowice

Magazyn – waga –biuro

 

1938

 

Biała

n.

Drołtowice

Piwnice

 

1920

 

Biała

o.

Drołtowice

Kuźnia

 

 

 

 

p.

Drołtowice

Park podworski

 

p. XIX

647 z dn. 29.02.92

 

5.

DROŁTOWICE

Dom mieszk.

Nr 35

3 ćw. XIX

 

 

6.

DROŁTOWICE

Dom mieszk.

 

p. XX