Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej
56-500 Syców
ul. Kościelna 3 
tel. 62 785 2062

Od 1 stycznia 2008 r. swą działalność w Sycowie rozpoczęły Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ich uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał w mijającym tygodniu ks. abp Marian Gołębiewski w towarzystwie wielu zaangażowanych w przedsięwzięcie osób. Na 180 m2 wydzielonych z powierzchni części publicznej biblioteki, zaadaptowanej pod potrzeby osób niepełnosprawnych powstały warsztaty, w których osoby z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi będą mogły realizować różne formy terapii.

Lokalne i powiatowe władze samorządowe, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Kaliskiej, dyrektor PCPR w Oleśnicy uczestniczyli w otwarciu nowej placówki. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sycowie powstały dzięki staraniom i zaangażowaniu władz Gminy Syców, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Pomógł PFRON i indywidualni sponsorzy, m.in. Gawin, Leśniak oraz Lech- Pol. Gmina z własnych środków przystosowała pomieszczenia biblioteki, zrobiła podjazdy, tak, aby swobodnie mogły z nich korzystać także osoby na wózkach. Łatwiej też im będzie – już bez pomocy osób trzecich - dotrzeć do biblioteki. W najbliższym czasie wokół zaadoptowanego budynku biblioteki gmina planuje wykonanie ogrodzenia i parkingu.

W wyremontowanych pomieszczeniach, pod okiem trzech terapeutów i rehabilitanta, 16 podopiecznych z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu Sycowa, Stradomi, Nowego Dworu, Dziadowej Kłody i Międzyborza dowożonych tu busem bierze udział w codziennych zajęciach. W pracowniach przygotowujących do samodzielnego życia, arteterapii i gospodarczo – technicznej młodzież w wieku poszkolnym (są to głównie absolwenci szkoły zawodowej i szkoły życia) pod okiem instruktorów uczy się przełamywać bariery związane z niepełnosprawnością oraz zdobywać nowe umiejętności. Zajęcia w pracowniach przebiegają w sposób zindywidualizowany, w zależności od możliwości i zainteresowań uczestników, a jeden raz w tygodniu podopieczni korzystają z pomocy fizjoterapeuty, rewalidanta, muzykoterapeuty, pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego.