Strefa ekonomiczna

Rada Miejska w Sycowie uchwałą Nr XLIX/277/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. (zmieniona uchwałą Nr XLIX/278/06 z dnia 27 lipca 2006 r.) jednogłośnie poparła utworzenie na terenie miasta i gminy Syców podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park”.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej ogłoszonego 19 grudnia 2006 r. w Dzienniku Ustaw Nr 236, pod pozycją 1705 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie tego rozporządzenia w skład WSSE "INVEST – PARK" włączono nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne – między innymi podstrefę Syców.

Powierzchnia podstrefy Syców wynosi 9,7970 ha.

Należy dodać, że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park” jest jedną z najlepiej rozwijających się stref w kraju. Więcej informacji: www.invest-park.com.pl.

Specjalne strefy ekonomiczne są to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. Główną ideą tworzenia stref jest dążenie do złagodzenia strukturalnego bezrobocia w wybranych regionach poprzez skierowanie tam nowych inwestycji dzięki zastosowaniu pakietu zachęt finansowych. Dzięki preferencyjnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu (system zachęt!), przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.
W WSSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

- zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
- działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
- darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
- zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Kontakt:
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
tel. (62) 785 5115, 785 5117; fax. (62) 785 51 04
Urząd Miasta i Gminy Syców
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
www.sycow.pl
infrastruktura@sycow.pl