Biskupice

GMINA    

              GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ BISKUPICE

              Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

BISKUPICE

Cmentarz poewang.

na pd. od wsi

2 poł. XIX

 

Karta

2.

BISKUPICE

Zespół gospodarski dworski:

 

 

 

Biała

a.

Biskupice

Dwór

 

1728-87, l. 80-te XIX, 1895, p. XX

 

Biała

b.

Biskupice

Oficyna dworska

Nr 43 a

XVIII\XIX

 

Biała

c.

Biskupice

Dom rządcy (?)

Nr 36

p. XX

 

Wkładka

d.

Biskupice

Obora

 

XVIII\XIX1929

 

Biała

e.

Biskupice

Obora

 

1 poł. XX

 

Wkładka

f.

Biskupice

Stajnia, ob. bud. mieszk.-gosp.

 

p. XX

 

Biała

g.

Biskupice

Stodoła

 

p. XX

 

Wkładka

h.

Biskupice

Stodoła

 

p. XX

 

Wkładka

i.

Biskupice

Spichlerz

 

4 ćw. XIX

 

 

j.

Biskupice

Gorzelnia

 

p. XX

 

Wkładka