Wojciechowo

 

               GMINA   S Y C Ó W – MIEJSCOWOŚĆ WOJCIECHOWO 

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

WOJCIECHOWO

Zespół dworsko-folwarczny:

 

XVI

 

Biała

a.

Wojciechowo

Dwór

 

1869

523 z dn. 13.12.90

Biała

b.

Wojciechowo

Park podworski

 

k. XIX

523 z dn. 13.12.90

 

c.

Wojciechowo

Dom mieszk.

Nr 1

p. XX

 

Wkładka

d.

Wojciechowo

Dom mieszk.

Nr 3 a

1889

 

Biała

e.

Wojciechowo

Dom mieszk. i stajnia

 

1899

 

Biała

f.

Wojciechowo

Dom mieszk. i cielętnik

 

1904

 

Biała

g.

Wojciechowo

Obora I

 

1904

 

Biała

h.

Wojciechowo

Obora II (jałownik)

 

1897

 

Biała

i.

Wojciechowo

Stodoła

 

1904

 

Biała

j.

Wojciechowo

Stodoła

 

1904

 

 

k.

Wojciechowo

Bud. magazynowy i spichlerz

 

1899

 

Biała

2.

WOJCIECHOWO

Dom mieszk.

Nr 10

4 ćw. XIX

 

 

3.

WOJCIECHOWO

Dom mieszk.

Nr 11

4 ćw. XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ZAWADA

Cmentarz poewang.

na zach. od wsi

2 poł. XIX

 

Karta