Szczodrów

 

               GMINA   S Y C Ó W – MIEJSCOWOŚĆ SZCZODRÓW 

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

SZCZODRÓW

Zespół kościelny:

 

 

 

 

 

a.

Szczodrów

Kościół par. św. Andrzeja

 

1585

1181 z dn. 2.12.64

Biała Zielona

b.

Szczodrów

Plebania

 

ok. 1910

 

 

c.

Szczodrów

Cmentarz kat.

 

1585

 

Karta

2.

SZCZODRÓW

Zespół cmentarny:

 

 

 

 

a.

Szczodrów

Cmentarz poewang.

na pd.-zach krańcu wsi

2 poł. XIX

 

Karta

b.

Szczodrów

Kaplica cmentarna, d. kościół ewang.

 

1898-89 (wieża – 1 poł. XIX)

741/A/06 z dn. 1.03.06

Biała

3.

SZCZODRÓW

Zespół dworsko- folwarczny:

 

 

 

Biała

a.

Szczodrów

Pałac

Nr 32 d

po 1848

 

Biała Zielona

b.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 32 a

1898

 

Biała

c.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 32 b

1895

 

Biała

d.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 32 c

1895

 

Biała

e.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 41

 

 

Wkładka

f.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 34

1895

 

Biała

g.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 34 a

1892

 

Biała

h.

Szczodrów

Dom mieszk.

Nr 3

1940

 

Biała

i.

Szczodrów

Dom mieszk.

 

1940

 

Wkładka

j.

Szczodrów

Dom mieszk.(?), ob. stajnia

 

 

 

Wkładka

k.

Szczodrów

Obora

 

4 ćw. XIX

 

Biała

l.

Szczodrów

Obora

 

p. XIX, 1890

 

Biała

l.

Szczodrów

Obora i spichlerz, ob. magazyn

 

4 ćw. XIX

 

Biała

m.

Szczodrów

Stajnia, ob. magazyn słomy

 

1880

 

Biała

n.

Szczodrów

Stodoła

 

4 ćw. XIX

 

Biała

o.

Szczodrów

Szopa, ob. magazyn

 

 

 

Wkładka

p.

Szczodrów

Magazyn nawozów

 

1905

 

Wkładka

r.

Szczodrów

Bud. magazynowo-warsztatowy

 

1898

 

Biała

s.

Szczodrów

Park podworski

 

1 poł. XIX

654 z dn. 15.12.92

 

4.

SZCZODRÓW

Szkoła Podstawowa nr 42

 

l. 20-te XX

 

 

5.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 13

p. XX

 

 

6.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 15

p. XX

 

 

7.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 20

p. XX

 

 

8.

SZCZODRÓW

Leśniczówka

Nr 32

XIX\XX

 

 

9.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 33

2 poł. XIX

 

 

10.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 35

4 ćw. XIX

 

 

11.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 39

4 ćw. XIX

 

 

12.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 40

4 ćw. XIX

 

 

13.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 44

p. XX

 

 

14.

SZCZODRÓW

Dom mieszk.

Nr 47

p. XX