Dobra kultury

 

              GMINA   S Y C Ó W  - MIEJSCOWOŚĆ SYCÓW

              Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

SYCÓW

Układ urbanis-tyczny miasta

 

 

395 z dn. 25.11.56

 

2.

SYCÓW

Zespół kościelny:

 

 

 

 

a.

Syców

Kościół par. św.św. Ap. Piotra i Pawła

ul. Wałowa 6

XIV, 1478, 1905

991 z dn. 14.09.63

Biała Zielona

b.

Syców

Mur wokół kościoła

ul. Wałowa 6

1910

 

 

c.

Syców

Cmentarz kat.

ul. Wałowa 6

XIV

 

Karta

d.

Syców

Plebania

 

1 poł. XIX

 

 

3.

SYCÓW

Dzwonnica, d. baszta

ul. Kościelna

XIV, 1909-10

1646 z dn. 15.04.66

Biała Zielona

4.

SYCÓW

Zespół cmentarza:

ul. Kaliska

 

 

 

a.

Syców

Cmentarz komunalny

ul. Kaliska

2 poł. XIX

 

Karta

b.

Syców

Kostnica

ul. Kaliska

ok. 1910

 

 

c.

Syców

Grobowiec

ul. Kaliska

l. 20-te XX

 

 

d.

Syców

Dom grabarza, ob. kaplica

ul. Kaliska 18

4 ćw. XIX

 

 

e.

Syców

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej

ul. Kaliska

1945

1106 z dn. 8.06.64

 

5.

SYCÓW

Ewang. Kościół zamkowy św. Ap. Jana i Piotra

Pl. Królowej Jadwigi

1785-89

1042 z dn. 23.01.64

Biała Zielona

6.

SYCÓW

Ewang. dom parafialny

ul. Oleśnicka 4

p. XX

 

 

7.

SYCÓW

Zespół zamkowy:

 

XIII-XX

 

Biała

a.

Syców

Bud. administr.-mieszk. (d. poczta)

ul. 1 Maja 3

1887

630 z dn. 20.11.91

Biała

b.

Syców

Dom mieszk., ob. Komenda Policji

ul. Parkowa 2

1909

 

Biała

c.

Syców

Dom mieszk.

ul. Parkowa 4

poł. XIX

 

Biała

d.

Syców

Dom mieszk.

ul. Wrocławska 1 (d. Świerczewskiego)

4 ćw. XIX

636 z dn. 13.12.91

Biała

e.

Syców

Dom mieszk. (d. browar?)

ul. Wrocławska 3

2 poł. XVIII

645 z dn. 21.02.92

Biała

Zielona

f.

Syców

Dom przy oranżerii

ul. Ogrodowa 4

ok. 1910

 

Biała

g.

Syców

Dom mieszk  ze stajnią

ul. Leśna 1

3 ćw. XIX

 

Biała

h.

Syców

D. stodoła

 

 

 

Wkładka

8.

SYCÓW

Zespół folwarku zamkowego:

XVIII

 

 

Biała

a.

Syców

Rządcówka, ob. dom mieszk.

ul. Parkowa 16

k. XVIII, 1889

 

Biała

b.

Syców

Dom mieszk. (czworak)

ul. Parkowa 8 a

1919

 

Biała

c.

Syców

Dom mieszk. (czworak)

ul. Parkowa 8 b

1919

 

Biała

d.

Syców

Obora - stajnia

ul. Parkowa

2 poł. XIX

 

Biała

e.

Syców

Stodoła, ob. chłodnia

ul. Parkowa

1899

 

Wkładka

f.

Syców

Stodoła, ob. chłodnia

ul. Parkowa

 

 

Wkładka

g.

Syców

Spichlerz

ul. Parkowa 14

1741,1935

626 z dn. 16.07.91

Biała

h.

Syców

Farbiarnia, ob. dom mieszk.

ul. Parkowa 9

k. XVIII, 1889

 

Biała

i.

Syców

Brama parku zamkowego

przy dworcu PKP

2 poł. XIX

 

 

j.

Syców

Park zamkowy

 

2 poł. XIX

 

 

k.

Syców

Kaplica grobowa książąt Biron von Curland

w parku

2 poł. XIX

 

Biała Karta

9.

SYCÓW

Zespół stajni zamkowych:

 

1884

 

Biała

a.

Syców

Oficyna lub dom stajennego

ul. Parkowa 1

1899

642 z dn. 22.01.92

Biała

b.

Syców

2 bramy z herbami

 

poł. XIX

642 z dn. 22.01.92

 

c.

Syców

Stajnia, ob. dom mieszk.

ul. Parkowa 5

1899

642 z dn. 22.01.92

Biała

d.

Syców

Ujeżdżalnia,            ob. dom mieszk.

ul. Parkowa 7

1889

642 z dn. 22.01.92

Biała

10.

SYCÓW

Zespół zamkowy – Pawłówek (Ogrodnictwo):

ul. Ogrodowa 10

po 1896

 

Biała

a.

Syców

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa

4 ćw. XIX

 

Biała

b.

Syców

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa

1933

 

Biała

c.

Syców

Szklarnia I

ul. Ogrodowa

1900

 

Biała

d.

Syców

Szklarnia II

ul. Ogrodowa

1900

 

Biała

11.

SYCÓW

Zespół gospodarczy  dworski „Winna Góra” (Winnica)

ul. Kolejowa

XVI

 

Biała

a.

Syców

Dom mieszk. w parku

ul. Kolejowa 3

1900

 

Biała

b.

Syców

Dom mieszk.

ul. Kolejowa

1890

 

Biała

c.

Syców

Dom mieszk. i biuro

ul. Kolejowa

p. XX

 

Biała

d.

Syców

Obora, ob. owczarnia

ul. Kolejowa

1819-1821

644 z dn. 21.02.92

Biała

e.

Syców

Park podworski

 

XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

SYCÓW

Zespół folwarczny „Malerz”:

 

XVIII

 

Biała

a.

Syców

Dom mieszk.

ul. Komorowska 2 a

k. XVIII

 

Biała

b.

Syców

Obora

ul. Komorowska

k. XVIII

 

Biała

c.

Syców

Stodoła

ul. Komorowska

1894

 

Biała

13.

SYCÓW

Zespół folwarczny „Małe Wojciechowo”:

 

XIV-XIX

 

Biała

a.

Syców

Dom mieszk.

ul. Wierzbowa 3

4 ćw. XIX

 

Biała

14.

SYCÓW

Zespół folwarczny „Zawady”:

 

XVIII

 

Biała

a.

Syców

Czworak, ob. dom mieszk.

Nr 3

1 poł. XIX

 

Biała

b.

Syców

Obora

 

1938

 

Wkładka

c.

Syców

Stodoła

 

4 ćw. XIX

 

Biała

15.

SYCÓW

Pozostałości murów obronnych

 

XVI\XVII

685 z dn. 10.05.60

Zielona

16.

SYCÓW

Zespół dworca kolejowego:

ul. Kolejowa

XIX\XX

 

 

a.

Syców

Dworzec kolejowy

Nr 28

 

 

 

b.

Syców

Bud. w zespole PKP

 

XIX\XX

 

 

c.

Syców

Bud. ekspedycji kolejowej

 

p. XX

 

 

d.

Syców

Bud. w zespole PKP

 

XIX\XX

 

 

17.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. sala gimnastyczna

Aleja Nad Wałem 8

k. XIX

 

 

18.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Bieruta 1

XIX

 

Zielona

19.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Bieruta 2

XIX\XX

 

 

20.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Bieruta 3

1 poł. XIX

 

 

21.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Bieruta 4

poł. XIX

 

 

22.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Bieruta 6

poł. XIX

 

 

23.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Bieruta 8

poł. XIX

 

 

24.

SYCÓW

D. dwór., ob. siedziba LOK

ul. Dzierżyńskiego

4 ćw. XIX

 

 

25.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 1 (d. Armii Czerwonej)

poł. XIX

 

 

26.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 2

poł. XIX

 

 

27.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 3

poł. XIX

 

 

28.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 4

poł. XIX

 

 

29.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 6

2 poł. XIX

 

 

30.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 8

2 poł. XIX

 

 

31.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 10

2 poł. XIX

 

 

32

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 12

poł. XIX

 

 

33.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Jana Pawła II 20

poł. XIX

 

 

34.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Garncarska 1

ok. 1930

 

 

35.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 5

 4 ćw. XIX

 

 

36.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 7

 4 ćw. XIX

 

 

37.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. przedszkole

ul. Kaliska 8

1902

 

 

38.

SYCÓW

Bud. gosp.

ul. Kaliska 10

1910

 

 

39.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 10c

p. XX

 

 

40.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 15

p. XX

 

 

41.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 23

1910

 

 

42.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 27

p. XX

 

 

43.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 33

p. XX

 

 

44.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 39

ok.1910

 

 

45.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kaliska 41

ok. 1910

 

 

46.

SYCÓW

Dom mieszk., d. izba celna

ul. Kaliska 57

l. 30-te XX

 

 

47.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 4

 4 ćw. XIX

 

 

48.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 6

l. 30-te XX

 

 

49.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 8

2 poł. XIX

 

 

50.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 10

 4 ćw. XIX

 

 

51.

SYCÓW

Dom mieszk., d. zajazd

ul. Kępińska 12

2 poł. XIX

 

 

52.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 13

XIX\XX

 

 

53.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 14

ok. 1900

 

 

54.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 15

l. 30-te XX

 

 

55.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 18

2 poł. XIX

 

 

56.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 20

 4 ćw. XIX

 

 

57.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 24

2 poł. XIX

 

 

58.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 28

 4 ćw. XIX

 

 

59.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 31

 4 ćw. XIX

 

 

60.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 32

 4 ćw. XIX

 

 

61.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 34

 4 ćw. XIX

 

 

62.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kępińska 35

 4 ćw. XIX

 

 

63.

SYCÓW

Bud. gosp.

ul. Kępińska 37

ok. 1910

 

 

64.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kolejowa 2

p. XX

 

 

65.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. lecznica zwierząt

ul. Kolejowa 4

p. XX

 

 

66.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kolejowa 8

l. 20-te XX

 

 

67.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kolejowa 10

l. 20-te XX

 

 

68.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kolejowa 12

l. 20-te XX

 

 

69.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. biura Nadleśnictwa

ul. Kolejowa 14

l. 30-te XX

 

 

70.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Kolejowa 16

l. 30-te XX

 

 

71.

SYCÓW

Dom mieszk. (rejon bud. PKP)

ul. Kolejowa 18a

p. XX

 

 

72.

SYCÓW

Dom mieszk. (rejon bud. PKP)

ul. Kolejowa 24

p. XX

 

 

73.

SYCÓW

Dom mieszk. (rejon bud. PKP)

ul. Kolejowa 26

p. XX

 

 

74.

SYCÓW

Dom mieszk. (rejon bud. PKP)

ul. Kolejowa 30

p. XX

 

 

75.

SYCÓW

Dom mieszk. (rejon bud. PKP)

ul. Kolejowa 32

p. XX

 

 

76.

SYCÓW

Dom mieszk. (rejon bud. PKP)

ul. Kolejowa 34

p. XX

 

 

77.

SYCÓW

Dom mieszk., (d. dwór (?)

ul. Komorowska 11

1908

 

 

78.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Komorowska 12

XIX\XX

 

 

79.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Komorowska 14

l. 20-te XX

 

 

80.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Komorowska 17

ok. 1900

 

 

81.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. NBP

ul. Kościuszki 6

l.30-te XIX

 

 

82.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Królowej Jadwigi 1

p. XX

 

 

83.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. 1 Maja 2

4 ćw. XIX

 

 

84.

SYCÓW

Dom mieszk., d. poczta

ul. 1 Maja 3

 

 

 

85.

SYCÓW

Dom mieszk., d. rzeźnia

ul. 1 Maja 4

4 ćw. XIX

 

 

86.

SYCÓW

Urząd Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 1

l. 30-te XX

 

 

87.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Mickiewicza 3

2 poł. XIX, l. 20-te XX

 

 

88.

SYCÓW

Kino, ob. dom mieszk.

ul. Mickiewicza 4

l. 30-te XX

 

 

89.

SYCÓW

Bud. gazowni

ul. Mickiewicza 6

ok. 1910

 

 

90.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Mickiewicza 7

l. 30-te XX

 

 

91.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. biura POM

ul. Mickiewicza 12

p. XX

 

 

92.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Mickiewicza 15

p. XX

 

 

93.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Mickiewicza 16

ok. 1910

 

 

94.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Mickiewicza 18

 

 

 

95.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Mickiewicza 19

ok. 1910

 

 

96.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa 1

poł. XIX

 

 

97.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa 3

poł. XIX

 

 

98.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa 5

2 poł. XIX

 

 

99.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa 7

2 poł. XIX

 

 

100.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Ogrodowa 9

2 poł. XIX

 

 

101.

SYCÓW

Dom mieszk. (do rozbiórki)

ul. Okrężna 2

2 poł. XIX

 

 

102.

SYCÓW

Spichlerz

ul. Okrężna \ Środkowa

4 ćw. XIX

 

 

103.

SYCÓW

Poczta

ul. Oleśnicka 2

XIX\XX

 

 

104.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Oleśnicka 12

p. XX

 

 

105.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Oleśnicka 18

4 ćw. XIX

 

 

106.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Oleśnicka 22

p. XX

 

 

107.

SYCÓW

Zespół szpitala rejonowego:

ul. Oleśnicka 23

p. XX

 

 

a.

Syców

Bud. oddziału położniczego

 

 

 

 

108.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Oleśnicka 24

4 ćw. XIX

 

 

109.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Oleśnicka 28

4 ćw. XIX

 

 

110.

SYCÓW

Dom mieszk.

 

ul. Oleśnicka

1912

 

 

111.

SYCÓW

Dom mieszk. (zakonny)

ul. Piastowska 39

4 ćw. XIX

 

 

112.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Polna 4

2 poł. XIX

 

 

113.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Polna 8

k. XIX

 

 

114.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Powstańców 1

l. 20-te XX

 

 

115.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Powstańców 3

l. 20-te XX

 

 

116.

SYCÓW

Spichlerz

Rynek 1\2 (Pl. Wolności)

poł. XIX

 

 

117.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 3

poł. XVIII

 

Zielona

118.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 4

1 poł. XIX

 

 

119.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 5

1 poł. XIX

 

 

120.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 6

1 poł. XIX

 

Zielona

121.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 7

1 poł. XIX

 

Zielona

122.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 8

1 poł. XIX

 

 

123.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 11

 poł. XIX

 

 

124.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 12

4 ćw. XIX

 

 

125.

SYCÓW

Dom mieszk.

Rynek 16

 poł. XIX

 

 

126.

SYCÓW

Dom mieszk. z oficyną, d. hotel

Rynek 17

1 poł. XIX

653 z dn. 23.04.93

Zielona

127.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Szkolna 1

 poł. XIX

 

 

128.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Szkolna 3

4 ćw. XIX

 

 

129.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wałowa 6

XIX

 

Zielona

130.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wałowa 20

2 poł. XIX

 

 

131.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wałowa 26

 poł. XIX

 

 

132.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wałowa 28

 poł. XIX

 

 

133.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wałowa 30

4 ćw. XIX

 

 

134.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Waryńskiego 1

1924

 

 

135.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. żłobek

ul. Waryńskiego 2

1906

 

 

136.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Waryńskiego 4

l. 30-te XX

 

 

137.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Waryńskiego 6

l. 30-te XX

 

 

138.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Waryńskiego 7

p. XX

 

 

139.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wojska Polskiego 9

4 ćw. XIX

 

 

140.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wojska Polskiego 2?

po 1910

 

 

141.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Wrocławska 6

k. XIX

 

 

142.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Zwycięzców 2

l. 20-te XX

 

 

143.

SYCÓW

Dom mieszk., ob. przedszkole

ul. Zwycięzców 3

l. 20-te XX

 

 

144.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Zwycięzców 4

l. 20-te XX

 

 

145.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Zwycięzców 6

l. 20-te XX

 

 

146.

SYCÓW

Dom mieszk.

ul. Żymierskiego 2

1 poł. XIX

 

 

147.

SYCÓW

Wieża ciśnień

przy stacji PKP

p. XX