Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Waryńskiego 2a
tel./fax 62 785 2098

www.psmsycow.pl

Dyrektor: Edyta Szostak - Kirzyc


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sycowie jest placówką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej działalność trwa nieprzerwanie od 1982 roku. Od 20 czerwca 2013 r. szkoła nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas uroczystości jubileuszowych - 30-lecia istnienia placówki odsłonięto popiersie patrona szkoły ufundowane przez honorowego obywatela Sycowa i konsula generalnego w Winnicy Krzysztofa Świderka. Dziś wizytówką szkoły jest chór założony w 1995 r. przez Edytę Szostak-Kirzyc. Jak wszystkie szkoły muzyczne stopnia podstawowego, jest szkołą artystyczną realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego. Jej podstawowym zadaniem jest rozwijanie i stymulowanie uzdolnień muzycznych zarówno dzieci, jak i młodzieży, a także przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Szkoła muzyczna zaznaczyła swoje miejsce w historii i kulturze miasta i jego okolicach. Wszystkie doniosłe uroczystości od wielu już lat odbywają się przy wydatnym współudziale jej wychowanków. Szkoła zorganizowała dziesiątki koncertów dla publiczności, a co najważniejsze wprowadziła kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w cudowny świat muzyki utkany z dźwięków, ucząc ich gry na instrumentach. W ciągu minionego dwudziestolecia swoją edukację muzyczną w Sycowie ukończyło ponad 200 osób. Roczny układ imprez umożliwia aktywizację i wykorzystanie muzycznego dorobku wszystkich uczniów na różnych etapach kształcenia. Osiągnięcia uczniów zasługują na wyróżnienie. Świadczą o tym pozytywne oceny, zarówno ze strony władz lokalnych, środowiska, jak i jurorów różnych przeglądów szkół muzycznych, w których uczniowie brali udział. Na dzisiejszy wizerunek szkoły pracowało wielu nauczycieli, którzy swą wrażliwością artystyczną, wielką pasją oraz talentem muzycznym pociągnęli za sobą całe rzesze wychowanków, ubarwiając codzienność mieszkańców Sycowa i okolic. Edukacja muzyczna w szkole obejmuje zakres I stopnia i przebiega w dwóch równoległych cyklach:

  • cykl sześcioletni, tzw. dziecięcy;
  • cykl czteroletni, tzw. młodzieżowy.

Szkoła uczy gry na następujących instrumentach: skrzypce, altówka,  fortepian, akordeon, gitara, klarnet, saksofon. Uczniowie mają też okazję do wspólnego muzykowania. W szkole funkcjonują bowiem zespoły instrumentalne:

  • zespół skrzypcowy,
  • zespół gitarowy,
  • kwintet akordeonowy.

Ważne ogniwo działalności szkoły stanowi chór szkolny "Campanella". Cieszy się on wśród uczniów dużą popularnością, odnosząc liczne sukcesy na konkursach i przeglądach chóralnych.
Chór „CAMPANELLA” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie powstał we wrześniu 1995 roku. Jego założycielem i niezmiennym prowadzącym  jest Edyta Szostak-Kirzyc. W skład zespołu wchodzą uczniowie i absolwenci Szkoły w Sycowie.
Chór koncertował w Czechach, Belgii, Holandii, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Niemczech oraz Hiszpanii.
Jest laureatem licznych konkursów i festiwali w kraju i za granicą m.in.:
-2004 „Srebrny Medal” na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Święto Pieśni” w Ołomuńcu (Czechy),
-2005 „Złote Dzwony” na III Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych  I st. w Lubinie,
-2006 II miejsce na 54 Europejskim Festiwalu Muzyki Młodych w Neerpelt (Belgia),
-2007„Złoty Anioł” na VIII Dolnośląskim Kolędowaniu Chórów Szkól Muzycznych I  i II st. w Świdnicy,
-2007 „Złote Dzwony” na IV Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych I st. w Lubinie,
-2009 „Złoty Anioł” na X Dolnośląskim Kolędowaniu Chórów Szkól Muzycznych I i II st. w Świdnicy,
-2010 Odznaka Honorowa „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
-2010 I miejsce na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Ignazego Reimanna w Wambierzycach,
-2013 rok „Srebrna Wstęga Solczy” na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach (Litwa)
-2015 „Złota Mucha” oraz Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora współczesnego H.M.Górecki, J.Tuwim "Ptasie Plotki”na V Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich Międzyrzecz
-2015 Grand Prix, nagroda specjalna dla najlepszego chóru dziecięcego oraz nagroda specjalna na IV Festiwalu MUZYKI CHÓRALNEJ "Cantate Deo" LUBUSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI Sława

 W 2009 roku na zaproszenie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku na Białorusi brał udział w oficjalnych uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii  i Polaków za Granicą.

W 2011 roku na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej  w Winnicy na Ukrainie czynnie uczestniczył w Europejskich Dniach Dziedzictwa Chrześcijaństwa „NOCE KOŚCIOŁÓW 2011”.

W 2013 roku Chór ponownie koncertował na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy na Ukrainie, gdzie był honorowym gościem II Międzynarodowego Konkursu Młodych Wykonawców „Podilskyj Wodograj”.

Chór dziecięcy, a także zespoły instrumentalne oraz soliści biorą aktywny udział w życiu koncertowym  miasta i okolic (koncerty  charytatywne oraz okolicznościowe, organizowane dla środowiska lokalnego). Pełne sale melomanów oraz gromkie brawa publiczności są dla młodych artystów największą nagrodą, a zaangażowanie uczniów świadczy to o tym, że uczęszczanie do tej niezwykłej szkoły pozostaje dla nich wciąż prawdziwą przyjemnością. Nie każdy uczeń po skończeniu szkoły muzycznej musi zostać wirtuozem. Dlatego też, mając na uwadze ogólny rozwój każdego dziecka, w szkole organizowane są różne konkursy, dające okazję do wykazania się nie tylko grą, ale i samodzielną pracą twórczą. Uczniowie aktywnie uczestniczą m. in. w konkursach szkolnych:

  • Konkurs pianistyczny im. J. S. Bacha na samodzielne przygotowanie utworu, organizowany przez sekcję fortepianu;
  • Konkurs kompozytorski „Mały kompozytor” organizowany przez sekcję przedmiotów ogólnomuzycznych;
  • Konkurs „Znam utwory Mozarta” organizowany przez sekcję przedmiotów ogólnomuzycznych z okazji obchodów Roku Mozartowskiego.