Dane statystyczne

Powierzchnia: 144,79 km2
z tego:
- użytki rolne - 84,79 km2
- lasy i grunty leśne - 45,00 km2
- grunty orne - 68,13 km2
Ilość gospodarstw rolnych - 769
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego - 9,70 ha
Liczba mieszkańców:
- teren miasta - 10 590
- teren gminy - 5 731 (na koniec 2008 r.)
- liczba wsi - 13
- gęstość zaludnienia - 105 os./km2
- stopa bezrobocia - 14,4% (w powiecie oleśnickim)
MIENIE KOMUNALNE:
- budynki mieszkalne - 117 szt.
- obiekty szkolne - 9 szt.
- obiekty przedszkolne - 3 szt.
- obiekty użytecznośći publicznej - 10 szt.
- obiekty służby zdrowia - 4 szt.
- obiekty sportowe - 5 szt.
- sieć sanitarna - 27,7 km
- sieć cieplna 702 mb.
- sieć wodociągowa - 132,4 km
- oczyszczalnie ścieków - 2 szt.
- wysypiska śmieci - 1 szt.
- drogi gminne - 64 km (w tym: miasto - 22 km, gmina - 42 km)
ZATRUDNIENIE: - zatrudnionych w rolnictwie - 40%
- zatrudnionych w przemyśle - 10%
- zatrudnionych w usługach - 50%
INNE:
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 1057
EDUKACJA I KULTURA:
- liczba szkół podstawowych - 6
- liczba gimnazjum - 1

- liczba przedszkoli - 4