Centrum Kultury

Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16
tel. 785 5153, 5164
strona www:
www.cksycow.pl

Dyrektor: Paulina Syposz-Ciemny

Działalność kulturalna w mieście prowadzona jest w ramach Centrum Kultury, które jest jednostką organizacyjną Gminy. W jej strukturze działają ponadto: Biblioteka Publiczna z filiami i Muzeum Regionalne. Celem statutowym Centrum Kultury jest rozwój i pielęgnacja amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, koncentrując się głównie na prowadzeniu sekcji plastycznych, wokalno-muzycznych i tanecznych, teatralnych, jak również w zakresie popularyzacji poezji i filmu. Swoją działalność opiera na współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podejmuje lokalne inicjatywy na rzecz środowiska oraz upowszechniające sztukę, sprawuje opiekę nad zabytkami, na co dzień współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, rozbudza zainteresowania kulturalne. Prowadzi działalność edukacyjną, tworząc warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Organizuje imprezy rekreacyjno-kulturalne, jest inicjatorem corocznych "Dni Sycowa".

Centrum Kultury dysponuje:

• salą widowiskową na 270 miejsc,
• instrumentarium (2 pianina, fortepian),
• sceną z zapleczem,
• aparaturą akustyczną na potrzeby imprez estradowych, koncertów kameralnych,
• aparaturą projekcyjną (kinowa) przystosowaną do projekcji filmów 35mm na formatach standart, kaszet i panorama,
• aparaturą projekcyjna DVD,
• salą do ćwiczeń tanecznych,
• pracownią plastyczną.

Przy Centrum Kultury w Sycowie działają także Zespół Obrzędowy Zawadiacy oraz Zespół Śpiewu Ludowego Sycowiacy.