Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek

Niepubliczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Aniołów Stróżów

ul. Piastowska 39
56-500 Syców
e-mail: przedszkolesycow@o2.pl
www: www.urszulanki.sycow.pl

Dyrektor: S. Katarzyna Basińska

Misja przedszkola:

 
JestAnioł Stróżeśmy przedszkolem katolickim, opierającym się w pracy wychowawczej z dziećmi na wartościach  ewangelicznych i charyzmacie wychowaczym św. Urszuli Ledóchowskiej.

  Stwarzamy warunki do wychowania w wierze katolickiej i kształtowania osobowości ewangelicznych dziecka, zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

  Tworzymy środowisko wychowawcze o charakterze rodzinnym: radosnym, pogodnym, pełnym dobroci.

   Zapewniamy:

- wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości; 
- życzliwą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i indywidualne podejścia do każdego dziecka;
- stworzenie możliwości do pogłębienia wiary dzieci i ich miłości do Boga i bliźniego;
- wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu;
- tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci;
- pobudzanie aktywności i własnej inicjatywy dzieci; 
- stosowanie metod i sposobów ekspresji odpowiadających potrzebom dzieci;
- stwarzanie sytuacji, w których dzieci poznają wartości: dobro, prawda, piękno;
- stawianie wychowankom mądrych wymagań dostosowanych do ich wieku i możliwości;
- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

Otwarte są dwa oddziały przedszkolne:

- grupa młodsza;
- grupa starsza.

Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 do 16:00.

Podstawowymi formami aktywności dzieci w przedszkolu są:
- zabawa;
- zajęcia dydaktyczne;
- zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, rytmiko-taniec);
- imprezy i uroczystości okolicznościowe ("Święto Patronów", "Święto Niepodległości Polski", "Zabawa Andrzejkowa", "Św. Mikołaj", "Jasełka", "Dzień Babci", "Zabawa karnawałowa", "Dzień Rodziny", "Dzień Dziecka", wycieczki integracyjne).