Gaszowice

 

              GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ GASZOWICE

              Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

GASZOWICE

Kościół fil. MB Zielnej

 

1852-53

 

Biała Zielona

a.

Gaszowice

Cmentarz kat.

 

XV

 

Karta

2.

GASZOWICE

Zespół gospodarczy dworski:

 

 

 

Biała

a.

Gaszowice

Oficyna

Nr 17

1918

 

Biała

b.

Gaszowice

Dom mieszk.

 

1910

 

Biała

c.

Gaszowice

Dom mieszk.

 

1909, 1945

 

Biała

d.

Gaszowice

Dom – przybudówka

 

 

 

 

e.

Gaszowice

Stodoła polna

 

1920

 

 

f.

Gaszowice

Chlewnia macior – tuczarnia

 

1910

 

Biała

g.

Gaszowice

„Stara warchlakarnia”

 

1907

 

Biała

h.

Gaszowice

Stodoła I, ob. magazyn nawozów i chlew

 

1912

 

Biała

i.

Gaszowice

Stodoła II, ob. warchlakarnia

 

1910

 

Biała

j.

Gaszowice

Stodoła III

 

1910

 

Biała

k.

Gaszowice

Stodoła IV, ob. chlewnia

 

1908

 

Biała

l.

Gaszowice

Stajnia

 

1910

 

Biała

l.

Gaszowice

Stajnia

 

1913

 

 

m.

Gaszowice

Park podworski

 

2 poł. XIX

 

 

3.

GASZOWICE

Zespół folwarczny „Lisieniec”:

 

1 poł. XIX

 

Biała

a.

Gaszowice

Dom mieszk.

Nr 19

1935

 

Biała

b.

Gaszowice

Obora

 

1911

 

Biała

c.

Gaszowice

Stodoła

 

1912

 

Biała

4.

GASZOWICE

Dom mieszk.

Nr 1

p. XX

 

 

5.

GASZOWICE

Dom mieszk.

Nr 5

p. XX