Możliwość zwolnienia lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 202021-09-2020

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że Uchwałą nr XXIV/198/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 sierpnia 2020 r. wprowadzono dla przedsiębiorców możliwość zwolnienia lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2020 r.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą proponowane rozwiązania dotyczą wyłącznie przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (tzw.
gastronomia).

Pomoc można uzyskać w dwóch przypadkach:
1. Zwolnienie
Dotyczy przedsiębiorców, którzy opłacają opłatę roczną w III równych ratach i nie wpłacili do
dnia złożenia wniosku ostatniej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie III raty opłaty należnej w 2020 r.
2. Zwrot
Dotyczy przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia
31 stycznia 2020 r. Zwrot przyznaje się w wysokości równej 1/3 opłaty rocznej (równowartość III raty).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do Biura Podawczego Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 627855141,

e-mail: j.nolbert@sycow.pl lub osobiście w biurze nr 44.

Pobierz wniosek TUTAJ

Pobierz formularz TUTAJ