Zobacz filmy promujące nasz region z LGD Dobra Widawa18-01-2021

"Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru".

Film przyrodniczo – rekreacyjny Doliny Dobrej i Widawy

Film przyrodniczo – rekreacyjny Doliny Dobrej i Widawy

 

 

Film historyczno – kulturowy Doliny Dobrej i Widawy