W dniu 26 marca odbędą się dyskusje publiczne nad zmianami w MPZP22-03-2021

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych dot. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Biskupice, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Drołtowice, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Zawada, W nawiązaniu do ogłoszenia / obwieszczenia z dnia 9 marca 2021r. informuję, że dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko Szczegółowe godziny podane poniżej.

Dyskusje publiczne odbędą się w dniu 26 marca 2021 r.:
o godz. 12.00. dot.: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Biskupice,
o godz. 12.30. dot.: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Drołtowice,
o godz. 13.00. dot.: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Zawada,
w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców w sali 57, w formie
bezpośredniej z zachowaniem aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z wprowadzonego reżimu sanitarnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców
Dariusz Maniak