Gmina Syców otrzymała 750 tys. zł wsparcia z RFIL na modernizację świetlicy ze strażnicą OSP w Zawadzie31-03-2021

Pozyskaliśmy kolejne środki na zadanie pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Świetlica wiejska wraz z wieżą strażniczą OSP została zakwalifikowana do programu i Gmina Syców otrzymuje 750 000,00 zł dofinansowanie na kapitalną modernizację budynku poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych.

To bardzo dobra informacja dla samych mieszkańców, którzy od wielu lat korzystali z  mocno już wyeksploatowanego budynku. Teraz Sołectwo Zawada, będzie miało miejsce na wspaniałe lokalne inicjatywy oraz spotkania. 

To jest również bardzo dobra informacja dla OSP w Zawadzie, która zawsze bardzo aktywnie uczestniczy w wielu akcjach, ratując zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy i nie tylko.

Szczególne podziękowanie za wsparcie przy tym temacie dla Posła na Sejm Przemysława Czarneckiego oraz dla Pana Dariusz Piwońskiego, który koordynował projekt.