Złóż wniosek na dotację do przydomowej oczyszczalni lub wymiany zbiorników bezodpływowych06-04-2021

W gminie Syców dużym problemem, szczególnie w sołectwach był brak przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Zaczynamy to zmieniać.

Jako Gmina Syców wychodzimy naprzeciw właścicielom nieruchomości, którzy borykali się z takim problemem. Teraz mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. To duży krok w poprawie jakości życia oraz cenny projekt prośrodowiskowy.

Agnieszka Weszka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska  deklaruje: - Dofinansowanie w wysokości 50% wartości oczyszczalni (maksymalnie 3 000zł) może uzyskać właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Syców, dla której nie ma możliwości przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji. Na chwilę obecną w budżecie przeznaczonych jest 50 000 zł.

Obecni radni zauważali ten problem, gdyż zgłaszali go sami mieszkańcy. Decyzję o przeznaczeniu takiej kwoty podjęli podczas sesji Rady Miejskiej w lutym tego roku. 

Aby dostać dofinansowanie należy złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale GOiOŚ w Urzędzie Miasta i Gminy Syców.Można je dostać w urzędzie lub pobrać ze strony sycow.pl.
Liczy się kolejność złożonych wniosków. 

Dokumenty do pobrania TUTAJ