Konsultacje Społeczne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych

W związku z przedłużeniem terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych), informuję że w najbliższych dniach do urzędów wpłynie pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego wraz z obwieszczeniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych do dnia 31 października 2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------