Sprawdź, czy jesteś na liście z grantem środowiskowym07-08-2020

W związku z naborem do. grantu środowiskowego dot. wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz fotowoltaiki publikujemy pełną listę wniosków, które zostały przyjęte oraz listę wniosków odrzuconych. Szczegóły dotyczące realizacji wniosków, po bezpośredniej informacji z UMiG w Sycowie.

Lista rankingowa wniosków, które przeszły formalne wymagania zgodnie z najwyższą ilością otrzymanych punktów TUTAJ

 

Lista wniosków, które zostały odrzucone ze wzgledu na błędy formalne TUTAJ